Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn snelgroeiende uitheemse waterplanten die ongewenst in de Nederlandse natuur terecht zijn gekomen en zich explosief vermeerderen. Deze soorten kunnen hele sloten of plassen overnemen en daardoor overlast en schade aan de natuur veroorzaken.

Bestrijding

Groen-Infra bestrijdt deze snel woekerende soorten door de plant met wortel en al te verwijderen. Dit is verreweg de meest doeltreffende bestrijdingsmethode. Hiervoor beschikken wij over meerdere harkboten en kranen die zijn ontworpen en werken volgens de CWA 17916:2022 normering. Door te werken volgens het ecologisch werkprotocol is respectvol omgaan met kwetsbare (Natura 2000) gebieden gewaarborgd.

Speciaal ontwikkelde boten en kranen

De boten en kranen van Groen-Infra zijn dusdanig ontworpen zodat tijdens het verwijderingsproces nauwelijks residuresten achterblijven. Dit is van evident belang aangezien het restmateriaal anders weer gaat uitgroeien tot een nieuwe plant. De speciale boten zijn uitgerust met geavanceerde harksystemen die op milieuvriendelijke wijze sedimenten van de waterbodem kunnen verwijderen. Dit proces draagt niet alleen bij aan het behoud van de waterkwaliteit, maar bevordert ook de biodiversiteit in aquatische ecosystemen.

Harkmethode

De harkmethode is een methodiek om diverse exoten, zoals de waterwaaier (Cabomba), ongelijkbladig vederkruid en de waterteunisbloem, met wortel en al te verwijderen. Deze aanpak is grondig en daardoor zeer effectief op de lange termijn.

Door sloten en plassen te ontdoen van deze woekerende planten en, indien gewenst, ook van riet, wordt niet alleen de doorstroming bevorderd maar ook de bevaarbaarheid, zwemplezier en vismogelijkheden